HFD läxar upp Regeringen?

Nu meddelar HFD plötsligt upphandlingsrättsliga avgöranden på löpande band.  Den 15 november meddelade HFD dom i målet mellan Konkurrensverket och Statens servicecenter om upphandlingsskadeavgift. Målet har nr 4575-15 i HFD.

Det är alltid välkommet med avgöranden från HFD.  Frågan är dock om avgörandet har så stor betydelse i realiteten annat än vad gäller planering och framförhållning. HFD tycks nämligen läxa upp Regeringen för dålig planering vid inrättandet av den nya myndigheten Statens servicecenter år 2011.

Modigt? Ja, möjligen men den som får ta smällen för upphandlingsöverträdelsen är den nya myndigheten som i den påtvingade brådskan tvingades upphandla utan föregående annons. Det kan tyckas orättvist att lasta Statens servicecenters budget för Regeringens dåliga planering, men å andra sidan kommer väl avgiften bara betalas ur ett annat fack  i statens stora plånbok?

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2017/November/4575-15.pdf