Beställare och leverantörer – nu är det bekräftat; ni får föra dialog med varandra!

Som många av er vet är jag en ivrig förespråkare av dialog mellan beställare och leverantörer. Det är min fasta övertygelse och erfarenhet av att ett samtal och en förståelse mellan parterna om det som ska anskaffas och för den andre partens situation, leder till bättre affärer.

En dialog leder dessutom i princip alltid till mindre misstro om “den andra sidan”. Och misstron för hur en beställare har gått till väga, mina vänner, är det som i lejonparten av de samtal jag får från leverantörer ligger till grund för ett överväganden om att överpröva en upphandling.

Även om jag tror att ni är många som är lika medvetna om detta som jag så hör jag att ni som är beställare inte vågar föra dialog med leverantörerna, många gånger vågar ni inte ens svara på deras frågor per telefon. En del av er gör er oanträffbara under det att avtalsspärren löper. Det är INTE ett framgångskoncept om ni vill ha färre överprövningar, tro mig. Men det jag hör från er beställare är att er ovilja att föra dialog bottnar i en rädsla för att göra “fel” – tänk om du råkar säga något till en leverantör som riskerar att medföra att en annan leverantör känner sig förbigången!

Det är därför mycket glädjande att se att SKL Kommentus har låtit advokatfirman Kahn Pedersen genomföra en utredning som bekräftar just det jag alltid har sagt till er: det finns ett stort legalt utrymme för att föra dialog och samverka i offentlig upphandling. Ta er den rätten och ta hand om den möjlighet som ni har att göra en bättre affär och begränsa risken för överprövningar.

Läs SKL Kommentus utredning (https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/nyheter/ny-rapport-visar-att-likabehandlingsprincipen-lamnar-storre-utrymme-for-leverantorsdialog-an-tidigare-trott/) och börja nu äntligen prata med varandra.

En ökad och bättre dialog mellan beställare och leverantörer kommer göra oss alla som arbetar med offentlig upphandling, och även alla skattebetalare i Sverige, till vinnare!

CategoriesUncategorized