Om byrån

image

Specialiserad expertrådgivare inom upphandling, med stor vana av att delta i och lämna råd i alla skeden av en upphandling.

Pernilla har lång erfarenhet av offentlig upphandling från arbete på välrenommerade advokatbyråer, men kanske främst från sitt arbete som bolagsjurist på en upphandlande enhet. Med sin gedigna praktiska erfarenhet av offentlig upphandling lämnar Pernilla konkreta, verklighetsförankrade och åtgärdsfokuserade råd som är till stor hjälp i klientens hela organisation. Råden är relevanta ur ett juridiskt, kommersiellt och strategiskt perspektiv.

I sitt dagliga arbete hjälper Elici såväl upphandlade enheter som leverantörer i alla faser av en offentlig upphandling. Elicis klienter finns i de flesta branscher och köper eller utför allt ifrån stora byggentreprenader till mindre innovationslösningar.

Tjänster

Strategisk rådgivning

Erbjuder strategisk rådgivning och juridiskt projektstöd.

Oavsett om du är upphandlande myndighet eller leverantör kan du under upphandlingsprocessens gång behöva strategisk hjälp med specifika frågor i en upphandling. Är det bra eller dåligt att göra det ena eller andra valet, vilka risker och möjligheter medför det för er och era motparter? Våra strategiska råd kan avse allt från att fånga ert behov och marknadens tillgång , till att överväga avtalsskrivningar. Elicis långa erfarenhet av offentliga upphandling som rådgivare, till stora myndigheter och leverantörer, gör att vi kan ge er verksamhetsanpassade åtgärdsförslag som kan ni kan tillämpa omgående i den aktuella upphandlingen och ta er vidare till nästa steg i upphandlingsprocessen.

Utbildning och föredrag

Utbildning, kortare frukostseminarier och längre kurser.

Många leverantörer och myndigheter upplever att deras organisation behöver en bredare och/eller fördjupad förståelse för den offentliga upphandlingen. Genom en anpassad utbildningsinsats som passar just er organisation bäst, såväl till innehåll som till omfattning, guidar Pernilla er genom upphandlingsrättens djungel på ett lättillgängligt sätt. Målsättningen är att ni efter utbildningen ska känna er trygga i er upphandling, oavsett om ni ska utforma ett upphandlingsunderlag eller lämna ett anbud.

Anbudssäkring

Elici kan hjälpa leverantörer att säkra sina anbud.

Som leverantör kan du utforma det bästa anbudet i en upphandling. Men ofta behövs ett par andra ögon, någon utan förutfattade meningar som kan gå igenom anbudet. Ibland avser det hela anbudet, ibland något enskilt krav du funderar över. Om de obligatoriska kraven i en upphandling inte är uppfyllda så riskerar ditt anbud att förkastas. Denna viktiga kontroll kan Elici hjälpa dig med.

Process i domstol

Vi erbjuder bistånd i process i domstol .

Elici har omfattande erfarenhet av processföring och vi har hög integritet i vår rådgivning och vårt stöd. Det betyder att vi initialt alltid bedömer ert fall på rent juridiska grunder och att vi aldrig kommer att rekommendera en domstolsprocess om inte fördelarna med en sådan bedöms överväga nackdelarna. Vi försöker alltid att hitta en väg framåt som leder till önskat resultat för er, det måste inte alltid vara att gå till domstol. Men ibland måste man ta strid i domstol, det gäller både upphandlande myndigheter och leverantörer. Och då kan ni lita på att vi stöttar er, hela vägen.

Referenser

“Pernilla har excellenta teoretiska kunskaper inom upphandlingsrätten och en utmärkt förmåga att
tillämpa dessa på komplicerade upphandlingsrättsliga förhållanden. Hon arbetar snabbt och identifierar med stor säkerhet de frågor som är kritiska för upphandlingen. […]. Hon tydliggör upphandlingens möjligheter och risker och fungerar därmed även utmärkt som affärsstrateg.”

Bolagsjurist på en stor upphandlande enhet

“Pernilla is always easy to work with, very competent within the field of public procurement and highly service minded.”

General Counsel at a large global IT-company.

“Med Pernillas hjälp behöver det inte vara varken krångligt eller dyrt att överpröva tilldelningsbeslut.”

VD på ett modernt företag i IT-branschen

”Pernilla has fantastic skills in making you understand what public procurement is about on the broader scale as well as in detail.”

Group Manager at a large Public Authority

“Pernilla is an efficient and priceworthy expert within the field of public procurement. I can highly recommend her services, not only for legal advice but also when it comes to education, presentations, drafting policys and other internal guidelines.”

Vice president at a public entity in the Stockholm region.

“Jag har haft förmånen att utbyta erfarenheter och lärdomar med Pernilla under flera års tid. Hon är duktig, pålitlig och ambitiös. Framförallt har hon ett pragmatiskt förhållningssätt till offentliga affärer.”

Advokat och delägare på en medelstor advokatbyrå i Stockholm

Aktuellt

Erbjudanden

Pernilla håller löpande såväl skräddarsydda som öppna utbildningar i offentlig upphandling.

Hör av dig vid intresse så kan Pernilla tipsa om bästa utbildning för just dig och din organisation.